Gevolgen fipronil-crisis nog steeds voelbaar

Gevolgen fipronil-crisis nog steeds voelbaar

Eierboeren lijden nog steeds onder de gevolgen van de fipronil-crisis die een jaar geleden uitbrak, aldus het Meldpunt Fipronil in een brief aan de Kamercommissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Vooral Duitse afnemers willen nog steeds geen Hollandse eieren voor menselijke consumptie kopen. Pluimveehouders lijden daardoor veel schade, stelt het meldpunt, dat opnieuw aandringt op een goede schaderegeling voor de boeren.

Gevolgen van de fipronil-crisis

Een jaar geleden bleek dat het bedrijf Chickfriend in stallen het verboden bestrijdingsmiddel fipronil had gebruikt tegen bloedluis bij kippen. Honderden pluimveebedrijven gingen op slot. Op dit moment zijn nog steeds tientallen bedrijven geheel of gedeeltelijk geblokkeerd omdat de fipronil nog niet verdwenen is. De schade wordt geschat op 75 tot 100 miljoen euro.

Omdat informatie over de crisis zeer chaotisch verliep, richtten gemeenten in het pluimveegebied en boerenbelangenorganisaties het Meldpunt Fipronil op. Ruim 2700 vragen zijn beantwoord en zestig boeren kregen een coach. Deze maand wordt het meldpunt afgebouwd. Het Poultry Expertise Centrum in Barneveld neemt de taken over.

Foto via Pixabay, nieuwsbericht van 19-09-2018.