Nieuwe naam voor Nederlandse Controle Autoriteit Eieren (COKZ)

Nieuwe naam voor Nederlandse Controle Autoriteit Eieren (COKZ)

Onder veel belangstelling werd op 26 september het Leusdense pand van het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ), waaronder de Nederlandse Controle Autoriteit Eieren valt,  feestelijk geopend. Tijdens de opening werden een naamswijziging en een organisatieverandering aangekondigd.

Stichting COKZ houdt toezicht op de kwaliteit van zuivel, eieren en pluimveevlees. Zij doet dit in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De afkorting blijft, maar de naam verandert in Controle Orgaan Kwaliteitszaken. Dit gebeurt wanneer de nieuwe EU Controleverordening in werking treedt. Ook wordt er op dat moment afscheid genomen van de naam Nederlandse Controle Autoriteit Eieren (NCAE): de kwaliteits- en voedselveiligheidscontroles op eieren vinden dan ook plaats onder de naam COKZ.

Het nieuwe pand van COKZToezien op kwaliteit eieren door COKZ

Directeur Wim van der Sande: “Het hanteren van twee verschillende namen binnen één organisatie leidde nogal eens tot verwarring, bijvoorbeeld wanneer er een audit werd uitgevoerd ten behoeve van de export door buitenlandse missies. De naam NCAE verdwijnt daarom, maar het toezien op de kwaliteit en voedselveiligheid van eieren blijft een van de kerntaken van het COKZ.”

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: “Onze melk en eieren vinden overal binnen en buiten Europa een thuis. En dat is om een goede reden: wij leveren kwaliteit. En kwaliteit mogen we niet uit het oog verliezen. Het controle orgaan doet dat in goede samenwerking met de NVWA en de ministeries van LNV en VWS.”

 

Lees ook: Zijn eieren zuivel?

 

 

 

Bron: COKZ, foto’s: Unsplash en COKZ.


Related Posts

‘Ei onder Nederlanders populairste vleesvervanger’

‘Ei onder Nederlanders populairste vleesvervanger’

Veel Nederlanders eten bewust minder vlees, of zijn van plan hier binnenkort mee te starten. En ei is bij hen de populairste vleesvervanger. Gemiddeld één op de drie Nederlanders vervangt wekelijks ten minste een dag het stukje vlees door een eitje. Dat blijkt uit onderzoek […]

Nationaal EI Onderzoek 2020

Nationaal EI Onderzoek 2020

Ruim de helft van de ei-liefhebbers eet hun eitje het liefst (halfzacht) gekookt, zo blijkt uit het Nationaal EI onderzoek 2020. En in tegenstelling tot wat je zou denken, tikken ze ‘m niet in en onthoofden ze hem ook niet voor het consumeren. Helemaal pellen […]