Nostalgie: ei love you

Nostalgie: ei love you

Wie kent ‘m niet? De publiekscampagne Ei Love You die het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) in 2011 lanceerde. De campagne kwam tot stand naar aanleiding van een onderzoek naar gezondheidsaspecten van eieren en liep tot eind 2013. De slogan sloeg aan: de consumptie van eieren steeg van 185 stuks per hoofd van de bevolking in 2011 tot 195 eieren op jaarbasis eind 2013.

De Ei love you-campagne had drie hoofddoelstellingen: de consument ervan overtuigen dat eieren thuishoren in een gevarieerd en gezond voedingspatroon, dat je best vaker een eitje mag eten en dat het eten van eieren nauwelijks invloed heeft op het cholesterolgehalte.

Campagne Ei love you was hard nodig

Uit het eerder genoemde onderzoek bleek het hard nodig om het imago van eieren te verbeteren. Meer dan de helft van de ondervraagde vrouwen tussen de 20 en 49 jaar bleek de invloed van eieren op het cholesterolgehalte te overschatten en ruim 75 procent geloofde nog in het advies van drie eieren per week, terwijl dit ook in 2011 al achterhaald was.

In eerste instantie zou de campagne slechts 1 jaar lopen. Uiteindelijk werd deze vanwege het succes verlengd tot eind 2013.

ei love youei love youei love you

Ei love you

Hoofdfoto: Pixabay.

BewarenBewaren