We eten steeds meer duurzame eieren

We eten steeds meer duurzame eieren

Op de Nederlandse borden liggen steeds vaker duurzame eieren met een keurmerk zoals ‘Beter Leven’ of  ‘biologisch’. In 2017 was maar liefst 37 procent van alle eieren die we aten duurzaam. Dat staat in de Monitor Duurzaam voedsel 2017.

In 2017 kochten huishoudens voor 4,5 miljard euro aan dier- en milieuvriendelijk geproduceerd voedsel, een stijgende trend die al jaren zichtbaar is. Het marktaandeel duurzaam voedsel ligt inmiddels op 11 procent, zo blijkt uit de Monitor Duurzaam Voedsel 2017, die minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) eind vorige maand naar de Tweede Kamer stuurde.

Waardering voor boeren

Minister Schouten: “De Monitor Duurzaam Voedsel laat zien dat de Nederlandse consument stap voor stap meer waardering heeft voor de inspanningen van boeren, tuinders en vissers om op een duurzamere wijze voedsel te produceren. Daarmee speelt de consument een belangrijke rol op weg naar kringlooplandbouw, zoals verwoord in mijn visie ‘waardevol en verbonden’ over de toekomst van de landbouw.”

Keurmerken ‘Beter Leven’ en ‘biologisch’

In 2017 gaven Nederlandse huishoudens ruim 4,5 miljard euro uit aan duurzamer geproduceerd voedsel, een plus van 730 miljoen euro ten opzichte van 2016. Duurzamer geproduceerd voedsel is voor de consument herkenbaar als het een duurzaamheidskenmerk heeft. De omzet van voedsel met het keurmerk ‘Beter Leven’ kwam uit op bijna 1,6 miljard euro (39 procent meer dan een jaar eerder), die van het keurmerk ‘biologisch’ op ruim 1,2 miljard euro (een plus van 5 procent).

37 procent: duurzame eieren

In 2017 liet de verkoop van de meeste productengroepen duurzaam voedsel een (forse) stijging zien, onder meer vlees en vleeswaren (1,4 miljard euro omzet, groei van 40 procent ten opzichte van 2016) en houdbare producten, samengestelde maaltijden en overig (607 miljoen euro omzet, 16 procent groei). Kijkend naar marktaandeel binnen een productgroep, is het grootste marktaandeel weggelegd voor eieren: 37 procent van alle verkochte eieren was duurzaam. Toch daalde in 2017 de omzet van duurzame eieren met een keurmerk. Door de fipronilaffaire en de ophokplicht voor pluimvee was er vorig jaar minder aanbod van eieren met een zo’n keurmerk.

Inzicht in bestedingen Nederlandse consument

De Monitor Duurzaam Voedsel is een jaarlijkse publicatie van Wageningen Economic Research in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Gebaseerd op een steekproef wordt met de monitor inzicht verkregen in de bestedingen van de Nederlandse consument aan duurzamer geproduceerd voedsel in de verkoopkanalen supermarkten, foodservices en speciaalzaken. De Monitor Duurzaam voedsel 2017 is voor iedereen te zien op agrimatie.nl.

Nieuwsbericht van 13-11-2018. Bronnen: Rijksoverheid, PluimveeActueel. Foto via Unsplash.