Fins onderzoek: ‘een ei per dag is veilig voor het hart’

Fins onderzoek: ‘een ei per dag is veilig voor het hart’

Nieuw onderzoek van de Universiteit van Oost-Finland toont aan dat cholesterol uit voeding, bijvoorbeeld door het eten van een ei per dag geen hoger risico geeft op een hartaanval, óók niet wanneer je een erfelijke aanleg voor hart- en vaatziekten hebt.

Een Amerikaans onderzoek uit maart 2019 impliceerde dat het cholesterol uit eieren de hartgezondheid zou aantasten. Dit nieuwe Finse onderzoek toont aan dat de hoeveelheid cholesterol die mensen via de voeding (eieren of anderszins) binnenkrijgen geen hoger risico geeft op een hartaanval. Bovendien werd er geen enkele verbinding gevonden tussen het gegeten cholesterol en ApoE4. Dit eiwit is opvallend vaak aanwezig bij de Finse bevolking en speelt een belangrijke rol in de cholesterolhuishouding en het ontstaan van hart- en vaatziekten. De resultaten zijn gepubliceerd in the American Journal of Clinical Nutrition.

Eerdere studies over cholesterol uit voeding

Eerdere studies over het cholesterol uit voeding en effect hiervan op het ontstaan van hart- en vaatziekten, spraken elkaar vaak tegen. Sommige onderzoeken toonden aan dat een hogere inname van cholesterol ook een link had met een grotere kans op een hartaanval. Andere studies toonden juist weer aan dat eieren – die relatief veel cholesterol bevatten, de kans op hartproblemen verkleinen. Sowieso speelt cholesterol uit de voeding voor de meeste mensen geen grote rol bij het in balans houden van hun cholesterol. Bij mensen die het Apolipoproteïne E 4 (ApoE4) bij zich dragen heeft cholesterol uit de voeding wel een negatief effect op het cholesterolniveau. ApoE4 is erfelijk en komt in Finland extreem vaak voor; een derde van de bevolking is drager. Onderzoek naar de inname van cholesterol en het effect hiervan op de hartgezondheid van ApoE4-dragers werd nog niet eerder gedaan.

Het onderzoek vond plaats onder 1950 mensen tussen de 42 en 60 jaar, zonder een voorgeschiedenis van hartproblemen. 32 procent van hen waren dragers van ApoE4. In de 27 jaar dat ze gevolgd werden, kregen 217 mannen een hartaanval. De studie wees uit dat eierconsumptie en de inname van ander cholesterol geen verband had met het risico op een hartaanval, ook niet bij de ApoE4-dragers.

In deze studie kwam ongeveer een vierde van de cholesterol die respondenten binnenkregen uit eieren. De controlegroep at 520 mg cholesterol per dag, onder meer door de consumptie van één ei (ca. 186/200 mg cholesterol). Er moet nog verder onderzoek gedaan worden naar het effect van cholesterol uit voeding bij een grotere groep mensen die wél al bestaande hartproblemen hebben. Zij krijgen nu nog het advies op hun cholesterolinname te letten.

Nieuwsbericht van 21-05-2019, bronnen: Science Daily, The American Journal of Clinicol Nutrition, foto via Freepik.


Related Posts

Dit zegt de kleur van een eidooier écht

Dit zegt de kleur van een eidooier écht

Op verschillende sites staat te lezen dat je aan de kleur van een eidooier kunt zien of de kip een goed leven heeft. Dit is klinkklare onzin! De kleur van je eieren – of beter gezegd het eigeel – zegt niets over de gezondheid van […]

Eieren breken: dit is de enige juiste manier

Eieren breken: dit is de enige juiste manier

Een ei breken, hoe moeilijk kan dat nu zijn? Heel moeilijk blijkbaar, want de meeste mensen doen het al hun hele leven verkeerd, met stukjes schaal in hun eten als gevolg. Dít is de enige juiste manier om eieren te breken.