Ophokplicht kippen vanwege dreiging vogelgriep

Ophokplicht kippen vanwege dreiging vogelgriep

Alle commercieel gehouden (leg)kippen moeten vanaf vandaag worden opgehokt, in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De maatregel wordt genomen na de vondst van enkele dode zwanen waarbij vogelgriep is vastgesteld.

In Kockengen (Utrecht) werden recent zes dode knobbelzwanen gevonden, waarvan na een test bij twee kadavers vogelgriep is vastgesteld van een hoogpathogene variant (HPAI van het serotype H5N8). Inmiddels wordt ook een dode smient uit dezelfde omgeving getest voor vogelgriep. Vogelgriep is de verzamelnaam voor het ziektebeeld dat wordt veroorzaakt door griepvirussen. Sommige van deze griepvirussen leiden tot ernstige ziekte of overlijden bij pluimvee. Dit heet hoog pathogene aviaire influenza. Andere typen vogelgriep verlopen juist mild of zelfs zonder ziekteverschijnselen. Dit heet laag pathogene aviaire influenza.

Advies deskundigengroep dierziekten

Minister Schouten heeft de deskundigengroep dierziekten gevraagd de bevindingen te beoordelen. De deskundigengroep concludeert dat het virus van de besmette knobbelzwanen hoogstwaarschijnlijk uit Rusland afkomstig is en met trekvogels naar Nederland is gebracht. Daar zijn de afgelopen maanden veel meldingen van HPAI geweest. Veel watervogelsoorten leven in groepen in deze tijd van het jaar. Onder deze omstandigheden kan een virus zoals HPAI H5N8 relatief gemakkelijk spreiden onder wilde watervogels.
Maatregelen naar aanleiding van het advies

Groter risico op vogelgriep bij vrije uitloop en biologisch

De deskundigengroep schat in dat het risico op een introductie op een pluimveebedrijf nu hoog is. Daarom heeft de minister van LNV een landelijke ophokplicht ingesteld voor commercieel gehouden pluimvee om te voorkomen dat bedrijven in Nederland besmet raken door virus uit wilde vogels. Pluimveebedrijven met een uitloop (vrije uitloop en biologische) hebben namelijk een grotere kans om besmet te raken met het virus.

Daarnaast worden eendenbedrijven verplicht het strooisel, dat in de stal gebruikt wordt, zo op te slaan dat het ontoegankelijk is voor wilde vogels en bij het aanbrengen van het strooisel in de stal te voorkomen dat materiaal van het erf in de stal terecht kan komen. Het ministerie van LNV zal het zogenoemde insleeprisico regelmatig laten beoordelen.

Ongebruikelijk vroeg voor vogelgriep

“Het is ongebruikelijk dat zo vroeg in het najaar al besmette zwanen worden gevonden. Dat zijn geen trekvogels; zij zijn door anderen besmet”, zegt Hennie de Haan, voorzitter NVP tegen Pluimveeweb.
“We zijn blij met de snelle reactie van LNV. Ze pakken het snel en serieus op. De wilde vogels worden breed gemonitord zodat we het commerciële pluimvee zo goed mogelijk kunnen beschermen. We hopen dat we op tijd zijn met de ophokplicht en iedereen op scherp staat zodat pluimveebedrijven niet besmet worden met vogelgriep”, zegt de Haan.

Meld dode vogels

Vind je dode (watervogels)? Het is belangrijk dit te melden, zodat ze onderzocht kunnen worden. Vind je op dezelfde plek 1 of 2 dode wilde eenden, zwanen of ganzen? Of minder dan 20 andere wilde vogels? Meld dit dan bij het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) via het online meldingsformulier. Heb je op dezelfde plek 3 of meer dode eenden, zwanen of ganzen gevonden? Meld dit dan bij het Landelijk meldpunt voor dierziekten via telefoonnummer (045) 54 63 188. Dode hobbykippen of -vogels mogen hier niet gemeld worden. Neem voor dode hobbykippen of hobbyvogels contact op met je eigen dierenarts.

Hobbykippen ook ophokken?

Voor hobbykippen geldt op dit moment geen ophokplicht. Dit neemt niet weg dat ze wel besmet kunnen raken en voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen. Binnenhouden van hobbykippen is dus wel verstandig.

Lees meer:

Dit is een nieuwsbericht van 23-10-2020. Foto via Unsplash, bronnen NVWA, Pluimveeweb.